Kontakt

Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków

Pokój 213L

Tel.: 12 683 24 70, 603 503 367
E-mail: biurokarier@wse.krakow.pl

 

Konsultacja praktyk

Pokój 213P

W godzinach między: 9:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku 

  

Anna Lubaszek - opiekun praktyk i staży

kontakt: alubaszek@wse.krakow.pl, 12 683 24 70

 

Anna Milewicz - specjalista ds. praktyk

kontakt: amilewicz@wse.krakow.pl, 12 683 24 42

 

 

Pokój 213L 

Dorota Szmigielska - kierowniczka Biura Karier

kontakt: dszmigielska@wse.krakow.pl, 603 503 367

Konsultacje umawiane indywidualnie

 

 

 

 

 

 

Zespół Biura Karier

Dorota Szmigielska - kierowniczka Biura Karier
e-mail: dszmigielska@wse.krakow.pl
tel.: 603 503 367

Anna Lubaszek - opiekun praktyk i staży
e-mail: alubaszek@wse.krakow.pl
tel.: 12 683 24 70

Anna Milewicz - specjalista ds. praktyk
e-mail: amilewicz@wse.krakow.pl
12 683 24 42

Małgorzata Stolarska - doradca zawodowy
e-mail: mstolarska@wse.krakow.pl
Konsultacje po wcześniejszym umówieniu 

Biuro Karier
e-mail: biurokarier@wse.krakow.pl

SESJE COACHINGOWE

Dorota Szmigielska

kontakt: dszmigielska@wse.krakow.pl

Termin spotkania indywidualnie ustalany z osobami zainteresowanymi.