Kontakt


Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków

Pokój 213P

Tel.: 12 683 24 70, 12 683 24 42

E-mail: biurokarier@wse.krakow.pl

 

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek - piątek od 9.00 do 15.00  

 

 

Zespół Biura Karier

Dorota Szmigielska - kierowniczka Biura Karier
e-mail: dszmigielska@wse.krakow.pl
tel.: 603 503 367

Anna Lubaszek - opiekun praktyk i staży
e-mail: alubaszek@wse.krakow.pl
tel.: 12 683 24 70

Anna Milewicz - specjalista ds. praktyk
e-mail: amilewicz@wse.krakow.pl
tel.: 12 683 24 42

Małgorzata Stolarska - doradca zawodowy
e-mail: mstolarska@wse.krakow.pl
Konsultacje po wcześniejszym umówieniu
z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem 

 

Małgorzata Stolarska
Anna Milewicz
Anna Lubaszek