Rozważasz pracę, staż zawodowy w innym kraju europejskim? Może w Irlandii?

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z EURES Europejskie Służby Zatrudnienia eures.europa.eu, eures.praca.gov.pl

 

Podczas spotkania dowiesz się:

 • czym są usługi EURES, jak z nich skorzystać,
 • o warunkach życia i pracy w Irlandii,
 • o irlandzkim rynku pracy, zawodach deficytowych,
 • jakich pracowników poszukują pracodawcy irlandzcy,
 • o projekcie dedykowanym osobom, które rozważają powrót do Polski po pobycie w innym kraju UE.

 

Będziesz mógł zadawać pytania prelegentom.

 

Wszystko bezpłatnie, z udziałem doradców EURES z Irlandii i Polski.

 

Kiedy: 16.04.2024

Godzina: 11.00

Czas trwania max. 2 godziny

Gdzie: Online, platforma Zoom

 

Wcześniejsze zapisy na spotkanie online do 15.04.2024 przez formularz Praca w Irlandii z EURES-Warsztaty (pociagdokariery.pl) lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ; osobom zapisanym na spotkanie zostanie przesłany link.

 

Pytania dotyczące spotkania można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

W imieniu firmy Lundbeck serdecznie zapraszamy do aplikowania na staże:

 

 

 

Informacje na temat firmy dostępne są na stronie: https://www.lundbeck.com/pl 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) poszukuje wolontariuszy/praktykantów do projektu MOWES. Szczegóły w załączeniu. 

 

Zapraszamy

Szanowni Państwo,

 

Kraków Airport uruchomiło nabór do kolejnej edycji wakacyjnych praktyk studenckich „Need Help – potrzebujesz pomocy?”. Praktyki są płatne i będą realizowane w trzech turach:

 

I tura – 1-31.07. 2024 – zgłoszenia będą przyjmowane do 30.04.2024 r.

II tura – 25.07.-31.08.2024 - zgłoszenia będą przyjmowane do 9.06.2024 r.

III tura – 27.08.-30.09.2024 - zgłoszenia będą przyjmowane do 14.07.2024 r.

 

Szczegóły dostępne są w poniższym linku:

https://www.krakowairport.pl/pl/firma/lotnisko/spolka/kariera/praktyki

 

Zapraszamy

 

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018.577 t.j.) ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie na stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 2 etaty

Zakres zadań na stanowisko stażysty:

 1. prowadzenie referatu orzecznika;
 2. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 3. przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 4. rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 5. szycie i numerowanie akt;
 6. zakładanie akt zastępczych;
 7. wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 8. sporządzanie zarządzeń do Oddziału Finansowego;
 9. wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 10. inne czynności zlecone przez przełożonych;
 11. obsługa urządzeń biurowych.

 

Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. brak karalności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 4. brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. wykształcenie, co najmniej średnie z maturą:
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 7. znajomość techniki pracy biurowej, a w szczególności biegła umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
 8. wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 9. umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność.

Dokumenty wymagana od kandydata:

 1. podanie o pracę;
 2. CV;
 3. oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”;
 4. oświadczenie o treści: „Nie jestem karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe”;
 5. oświadczenie o treści: „Przeciwko mnie nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”;
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na staż urzędniczy w sądzie (sygnatura konkursu Kd.110.3.2024)”;
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.

Oświadczenie dodatkowe, które można załączyć do dokumentów jeżeli Państwo wyrażają wolę, aby kandydatura była brana pod uwagę przy ofertach umowy na zastępstwo lub okres próbny o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w celach rekrutacyjnych do odwołania”.

 

Termin składania ofert:

Termin złożenia ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2024 roku do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie pokój C-126, bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego) z podaniem oznaczenia konkursu (konkurs na stanowisko stażysty Kd.110.3.2024) na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

 1. Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych;
 2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszono na stronie internetowej tut. Sądu nie później niż w dniu 15 kwietnia2024 roku z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu.

Inne informacje:

Sąd Rejonowy dla Krakowa–Nowej Huty w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie:

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury wraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.
 1. Kategorie odbiorców
 • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.);
 • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie;
 • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania: Zatrudnianie pracowników - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz Sądu.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.

Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 maja 2024 roku. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie poza dokumentami zawierającymi dodatkowe oświadczenie.

 

Praktyki w studiu gier Transparent Games - social media: https://twitter.com/TransparentGms. Dotychczas zrobione i wydane gry https://lavinnia.itch.io/

Transparent Games jest studiem gier prowadzonym przez Annę Kończak, Game Designera pracującą w Mangebay (gra mobilna), wcześniej Spellarena (gry na PC). Posiadam wykształcenie jako architekt - background w arcie, więc jestem w stanie pokazać procesy powstawania assetów do gry 2d oraz odpowiednio przekazać feedback, aby student z praktyk wyniósł jak najwięcej.

Oferta praktyk jest na dwa miesiące w niepełnym wymiarze godzin (do uzgodnienia) i za praktyki jest kieszonkowe w wysokości 400 zł na miesiąc (czyli 800 zł za całość), rozliczane na umowie o dzieło. Firma ma siedzibę w Warszawie, ale praktyki będą w pełni zdalne i godziny pracy nie będą kolidować z zajęciami na uczelni. Oferta jest skierowana do studentów 3 roku Grafiki.

Transparent Games zajmuje się produkcją gier typu visual novel targetowanych do dziewczyn (tzw. otome games) na PC or mobile. Do tej pory wszystkie wydane projekty są niekomercyjne. Obecnie pracujemy nad 'Saintess of the Golden Bow', pierwszą grą komercyjną studia. Gra romans/fantasy. Gra jest na zaawansowanym etapie prac, ale wraz z rozwojem pojawiła się potrzeba wykonania dodatkowych konceptów postaci oraz różnych innych czynności, które pozwolą praktykantowi zapoznać się ze specyfiką pracy w studiu gier.

W obrębie praktyki praktykant będzie zajmować się głównie konceptowaniem postaci ludzkich oraz potworów pasujących do gry, wykona też assety postaci (tzw. sprite'y) od początku do końca, będzie się również zajmował kolorowaniem ilustracji w stylu cell-shaded oraz poprawkami do UI gry.

Gra jest utrzymana w konwencji anime, ale koncepty nie będą musiały być w tym stylu. Spośród nadesłanych portfolio wybiorę jedną osobę.

Aplikacje proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 22 marca 2024.
Początek praktyki - od zaraz lub po świętach wielkanocnych - do uzgodnienia.
Praktyka będzie się liczyć jako obowiązkowa praktyka studencka na uczelni - podpisuję wszystkie dokumenty pod koniec praktyki.

 

 

Program Kariera Polskiej Rady Biznesu ogólnokrajowy program płatnych staży w różnych firmach, który jest największą i najstarszą tego typu inicjatywą w Polsce. W bieżącej edycji ponad 50 najlepszych krajowych i międzynarodowych spółek oferuje prawie 120 staży w 15 miastach, m.in. Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie, Sopocie, Warszawie czy Wrocławiu. W niektórych firmach przewidziana jest także praca zdalna lub hybrydowa.

W Programie Kariera znajdą oferty płatnych staży wszyscy ci, którzy myślą o przyszłości jako: analitycy, finansiści, HR-owcy, programiści i specjaliści IT, projektanci UX, specjaliści od cyberbezpieczeństwa, prawnicy, PR-owcy, marketerzy, specjaliści od mediów i reklamy, stratedzy biznesowi, logistycy, inżynierowie, specjaliści e-commerce, handlowcy i specjaliści od zakupów (procurment) czy osoby chcące pracować w zawodach kreatywnych albo zainteresowanych współpracą z influencerami.

Większość staży odbywa się w wakacje, ale pracodawcy podchodzą elastycznie do ich dat rozpoczęcia i zakończenia; w ich ustalaniu brane są pod uwagę preferencje uczestników. Niektóre praktyki mają rozpocząć się już w kwietniu. Pracodawcom zależy na wyborze najlepszych kandydatów, dlatego ocena zgłoszeń i procesy rekrutacyjne trwają od pierwszego dnia naboru.

Wszystkie staże oferowane w Programie Kariera są płatne. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości od 4500 zł do 7500 zł za miesiąc stażu.

Jak pokazują dotychczasowe statystyki, co czwarty uczestnik Programu Kariera otrzymuje ofertę współpracy od firmy, w której odbył wakacyjny staż. W 2023 r. była to nawet co trzecia osoba.

Organizatorzy zachęcają firmy, by dawały młodym ludziom możliwość bezpośredniej pracy z osobami faktycznie zarządzającymi przedsiębiorstwem lub działem. Poza tym stażyści mogą liczyć na indywidualną opiekę i przemyślany plan praktyk. Jakość staży weryfikują sami uczestnicy, oceniając firmę, która ich zatrudniła, w corocznym badaniu satysfakcji.

W 2024 roku rekrutacja na staże trwa od 1 marca do 15 maja. Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco – od pierwszego dnia naboru. Pracodawcy mogą wcześniej zamknąć rekrutację. Warto szybko wysłać CV.

​​DLA KOGO?

 • Studentek i studentów studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych w Polsce lub za granicą (najlepiej od 3. roku studiów, ale nie tylko),
 • Absolwentek i absolwentów studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych w Polsce lub za granicą do 30. roku życia.

Więcej na programkariera.pl

 

Rozważasz pracę, staż zawodowy w innym kraju europejskim? Może w Norwegii?

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia eures.europa.eu , eures.praca.gov.pl ):

Podczas spotkania dowiesz się:

-  czym są usługi EURES, jak z nich skorzystać,

- o warunkach życia i pracy w Norwegii,

- o projekcie dedykowanym osobom, które rozważają powrót do Polski po pobycie w innym kraju UE.

Będziesz mógł zadawać pytania prelegentom.

Wszystko bezpłatnie, z udziałem doradców EURES z Norwegii i Polski.

 

Kiedy:

20.03.2024

 

Godzina:

10.00

 

Czas trwania max. 2 godziny

 

Gdzie:

Online, platforma Zoom

 

Wcześniejsze zapisy na spotkanie online do 19.03.2024 bezpośrednio na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Praca w Norwegii z EURES-Warsztaty (pociagdokariery.pl); osobom zapisanym na spotkanie zostanie przesłany link do spotkania.

Pytania dotyczące spotkania można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej poszukuje osoby, która byłaby odpowiedzialna za pracę nad kanałami na You Tube oraz Spotify.

Jeżeli lubisz pracę z ludźmi, znasz język angielski i interesujesz się grafiką, ta oferta jest dla Ciebie!

Do zakresu Twoich obowiązków należałoby:

 • tworzenie miniaturek do filmów - wymagana umiejetność pracy w Canva 
 • tworzenie i edycja napisów do filmów - wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • zarządzanie treściami na kanale You Tube - dodawanie treści, tworzenie opisów materiałów wideo, planowanie premier nowych materiałów wideo, archiwizowanie plików (filmy oraz miniaturki) na dyskach fizycznych
 • zarządzanie treściami na kanale Spotify - dodawanie treści, tworzenie opisów materiałów audio oraz wideo, planowanie premier nowych materiałów, archiwizowanie plików (pliki dźwiękowe, filmy oraz miniaturki) na dyskach fizycznych

Więcej informacji można uzyskać wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Praktyki studenckie w firmie ANTAL w dziale HR

Jeżeli:
- Interesują Cię zagadnienia związane z rekrutacją, rynkiem pracy, HR i administracją,
- Lubisz kontakt z ludźmi i dobrze czujesz się budując relacje – nasza praca to kandydaci, klienci i zespół, więc to NAPRAWDĘ WAŻNE ^^
- Potrafisz szybko się uczyć i docierać do informacji – research będzie Twoją codziennością,
- Umiesz dobrze organizować swoją pracę, szybko reagujesz na nowe wyzwania,
- Chcesz rozwijać się w agencji rekrutacyjnej realizującej projekty dla międzynarodowych firm.

A do tego:
- Znasz angielski na poziomie min. B2 – często rozmawiamy z obcokrajowcami,
- Jesteś dostępny na min. pół etatu,
- Super jeśli pracowałeś w rekrutacji/ HR ale docenimy też doświadczenie ze sprzedaży, obsługi klienta, administracji itp.
- To znaczy, że powinieneś aplikować!

Twoje obowiązki:
- Poszukiwanie kandydatów różnymi metodami (research w bazach wewnętrznych i social mediach, direct search, networking)
- Tworzenie ogłoszeń, profili kandydatów
- Zadania administracyjne związane z rekrutacją i administracją dokumentów  
- Dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

CV prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.