ZUS Oddział w Krakowie zaprasza na dyżur telefoniczny

Temat: "Przedłużenie prawa do renty rodzinnej dla studentów.”

Termin: 4 października 2023 r. (środa) od 10:00 do 12:00

Numer telefonu: 12 42 46 269

Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z tematem.