Misją Biura Karier WSE jest udzielanie studentom i absolwentom pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w sprawnym i efektywnym na nim działaniu.

Do podstawowych  zadań Biura Karier należy prowadzenie różnorodnych form poszukiwania praktyk dla studentów oraz pracy  dla absolwentów, zgodnie z ich zainteresowaniami zawodowymi.

Biuro Karier pomaga również studentom i absolwentom w planowaniu ścieżki kariery zawodowej poprzez zapewnienie  udziału w interesujących szkoleniach i warsztatach, między innymi:

 • sposoby aktywnego poszukiwania pracy,
 • planowanie kariery zawodowej,
 • umiejętności autoprezentacji,
 • zapoznanie się z technikami rekrutacyjnymi,
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny),
 • zachowywanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą,
 • techniki radzenia sobie ze stresem.

Pierwsze działania na rzecz aktywizacji pracy studentów i absolwentów uczelni poprzez Biura Karier miały miejsce już w XIX wieku w Wielkiej Brytanii (Careers Services). W Polsce pierwsze Biuro Karier zostało utworzone w 1993 r.

 

TEU’s Careers’ Service intends to help the students and alumni to find their place on the job market and to aid their skillful and effective functioning therein.

The basic tasks of the Careers’ Service encompass performing multi-leveled search for the internship for the TEU students and for jobs for the future and current alumni, taking into account their professional interests.

Careers’ Service helps the students and alumni to plan their career path by ensuring an opportunity to participate in interesting trainings and workshops, among others:

 • active job hunting techniques,
 • career planning,
 • self-presentation skills,
 • recruitment techniques,
 • preparing application documents (CV and motivational letter),
 • behavior at a job interview with a prospective employer,
 • stress-management techniques.

Job activation of students and alumni have been first undertaken already in the 19th century in Great Britain (Careers’ Service). In Poland, the first Careers’ Service was created in 1993.