Praktyki umożliwiają nam, studentom wcześniejsze zakosztowanie "prawdziwej" - tzn. praktycznej - wiedzy. Pozwalają sprawdzić się w wymarzonym zawodzie (np. dziennikarza) oraz zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. Dzięki praktykom mamy możliwość odwiedzenia takich instytucji, do jakich prawdopodobnie nigdy nie trafilibyśmy - jak np. telewizja, radio czy archiwum państwowe. Poza tym dzięki praktykom szybko i prawie bezboleśnie możemy zweryfikować swoje wyobrażenia i związane z przyszłością zawodową.

Janina, studentka WSE

 

The internship enables us, students, to have an earlier taste of the „real” – i.e. practical – knowledge. They allow us to test our skills in the dreamed career (e.g. a journalist) and acquire new experience and skills. Thanks to the internship we have the opportunity to visit institutions we probably wouldn’t have access to without it – e.g. to television, radio or national archives. Apart from that, thanks to the internship we can verify our vision of our professional future quickly and almost painlessly.

Janina, a TEU student