Praca jest częścią życia każdego prawidłowo funkcjonującego dorosłego człowieka.

Dzięki niej możemy zaspokajać swoje różnorodne potrzeby – począwszy od bardzo przyziemnych, związanych z zapewnieniem sobie warunków bytowych, poprzez potrzeby społeczne i osobiste, aż do samorealizacji. Dzięki pracy rozwijamy swoje zainteresowania, kształtujemy umiejętności, mamy poczucie przynależności oraz samozadowolenia.

Tak, ale czy zawsze? Niestety nie. Często gubimy się w gmatwaninie swoich potrzeb, chęci, oczekiwań rodziców, tego co trzeba, co można, co byłoby dobrze widziane, co zapewni nam godziwą egzystencję. Skutkiem czego studiujemy po trzy kierunki, zupełnie do siebie nie przystające; kończymy jedne studia i idziemy na drugie, bo te pierwsze okazują się wcale nie takie jakie chcielibyśmy, żeby były. Tracimy czas i pieniądze. W końcu, gdy już zaczniemy pracować – przerzucamy się z jednej pracy do drugiej, w poszukiwaniu sami nie wiemy czego, albo kurczowo trzymamy się posadki, byle by była. A przecież nie tak miało być….

Co zrobić, żeby znaleźć pracę, która będzie dla nas nie tylko zapewnieniem bytowania, ale przede wszystkim pozwoli realizować siebie? Nie ma gwarancji na to, że znajdziemy takie cudowne zajęcie, ale nasze szanse zdecydowanie wzrosną, gdy będziemy wiedzieć:

  • Czym chcemy się zajmować?
  • Czym możemy się zajmować?
  • I jak to zrobić?

Aby pomóc Państwu odpowiedzieć na te pytania w Biurze Karier uruchomiony został punkt doradztwa zawodowego, gdzie można skorzystać z porady indywidualnej, skonsultować poprawność dokumentów aplikacyjnych, utworzyć lub przeanalizować własny plan rozwoju kariery zawodowej.

Usługi dostępne są także w formie on-line.

Ponadto zorganizowano dla Państwa zajęcia grupowe dotyczące planowania ścieżki kariery, kształtowania własnego wizerunku (zwłaszcza w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej) oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy w Unii Europejskiej.

Chętnych do skorzystania z naszych usług zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Work forms a part of every well-functioning adult.

It allows us to satisfy our various needs – beginning with the very basic, connected with securing proper life conditions, through social and personal needs, to finally encompass self-realization. Thanks to work we can develop our interest, shape our skills, and we have the feeling of belonging and self-satisfaction.

Is it always like that? Unfortunately, no. Frequently we are torn between our needs, desires, our parents’ wishes, what we have to do, what is allowed, what would look good, what will provide us with appropriate living conditions. As a result, we take up three different types of studies; we finish one, and pass on to another, because the first one did not fulfill our expectations. It wastes our time and money. In the end, when we start to work – we follow the same pattern, skipping from one job to another, seeking we know not what, or we desperately cling to the one we’ve found, scared to let it go. It’s not how we wanted it to be...

What can be done to find a job that will not only be the source of our income but will allow us to grow into who we actually are? There’s no guarantee that we’ll find such a wonderful job, but our chances significantly grow when we realize:

  • What we want to do?
  • What are the choices?
  • How to get there?

To help you answer these questions the Careers’ Service set up a vocational guidance centre, where you can use individual counselling based on the diagnosis of your interests and personality traits, where you can consult your application forms, and create or go through your individual plan of career development.

The service is also available online.

Moreover, we offer group classes on career planning, shaping one’s image (especially in the context of job interview), and functioning on the European Union job market.

If you are interested in this type of guidance, please contact us at: biu­ro­ka­rie­r@wse.kra­kow.pl