Obszary działania (Activity areas)

Do podstawowych zadań Biura Karier należy prowadzenie różnorodnych form poszukiwania praktyk dla studentów WSE oraz pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów, zgodnie z ich zainteresowaniami zawodowymi. Poza tym Biuro Karier prowadzi działania związane z doradztwem zawodowym, upowszechnianiem informacji na temat planowania kariery zawodowej, propagowaniem postaw przedsiębiorczych. Adresatem tych działań są studenci i absolwenci, również uczniowie szkól ponadgimnazjalnych i nauczyciele. Działania Biura Karier można przedstawić w kilku zasadniczych blokach: Działania doradcze i szkoleniowe -...

Praktyki studenckie (Student internship)

Praktyki umożliwiają nam, studentom wcześniejsze zakosztowanie "prawdziwej" - tzn. praktycznej - wiedzy. Pozwalają sprawdzić się w wymarzonym zawodzie (np. dziennikarza) oraz zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. Dzięki praktykom mamy możliwość odwiedzenia takich instytucji, do jakich...

Doradztwo zawodowe (Vocational guidance)

Praca jest częścią życia każdego prawidłowo funkcjonującego dorosłego człowieka. Dzięki niej możemy zaspokajać swoje różnorodne potrzeby – począwszy od bardzo przyziemnych, związanych z zapewnieniem sobie warunków bytowych, poprzez potrzeby społeczne i osobiste, aż do samorealizacji. Dzięki pracy...

Oferta współpracy

Masz propozycję ciekawego szkolenia lub kursu? Jesteś pracodawcą i potrzebujesz młodych, zdolnych ludzi na praktyki, staże lub do pracy? Chcesz wspomóc finansowo instytucję godną zaufania? Instytucje oraz przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą w ramach trzymiesięcznych praktyk z zakresu:...