Czy wiesz, że PwC zdobyło wiele nagród w kategorii „Najlepsza firma doradztwa podatkowego” ? Chcesz poznać ludzi, którzy stoją za tym sukcesem? 
Jesteś studentem po trzecim roku studiów lub absolwentem 
i chciałbyś dołączyć do jednego z zespołów doradztwa podatkowego?

Zapraszamy Cię do biura PwC na kawę!
Przyjdź, poznaj nas i dowiedz się jak wygląda nasza praca! Wykorzystaj szansę, aby zdać testy rekrutacyjne do PwC w trybie zerówkowym.
Gwarantujemy miłą atmosferę i niespodziankę z nagrodami!

Kiedy: 24 maja 2016 godz. 16:00
Gdzie: Biuro PwC w Krakowie
Centrum Biurowe Lubicz
Lubicz 23a

Zapisy: http://bit.ly/1NlQvY3
Czekamy na zgłoszenia do 18 maja
Liczba miejsc jest ograniczona.

Do zobaczenia!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień otwarty Klastra LifeScience Kraków ma na celu pokazanie strategii, potencjału i działań inicjatywy klastrowej w kontekście inteligentnej specjalizacji Małopolski – Nauki o Życiu. Najlepszym sposobem przedstawienia dziedziny Nauki o  Życiu jest przedstawienie liderów i ich działań oraz pokazanie ciekawych projektów i wydarzeń.

Czytaj więcej...

Life Science StartUp Scena – to spotkania o charakterze brokerskim, których celem jest umożliwianie i ułatwianie nowym projektom – przedsięwzięciom biznesowym budowania kontaktów niezbędnych dla ich rozwoju. Każdy startup potrzebuje w fazie rozwoju i inwestycji „sprzedać się” na rynku – potrzebuje partnerów, dzięki którym przetestuje produkt, zbuduje sieć sprzedaży, wejdzie na nowe rynki  itp. Zawsze też potrzebuje inwestora, który wyłoży pieniądze na dalszy rozwój. Dotarcie do właściwych osób, zbudowanie bazy kontaktów i nawiązanie skutecznych relacji jest wyzwaniem, które stoi przed każdym startupem.

Oferta udziału w sesji LifeScience StartUp Scena jest adresowana do osób związanych naukowo i zawodowo ze środowiskiem life science, które poszukują możliwości komercjalizacji innowacyjnych projektów lub rozwinięcia działającego już przedsięwzięcia biznesowego.

LifeScience StartUp Scena | 16.06.2016

Formuła:

Krótkie i intensywne spotkania bilateralne z przedstawicielami firm i instytucji finansowych –  15 min na przedstawienie startupu i wzajemnych potrzeb, decyzja co do dalszych działań; W trakcie sesji możliwe jest odbycie 5-7 spotkań.

Spotkania są wcześniej umówione, odbywają się indywidualnie przy wyznaczonych stolikach. Strony otrzymują pakiet podstawowych informacji, dlatego każde spotkanie może się od początku skupić na potrzebach i merytoryce ew. współpracy.

Zgłoszenia:

Zapraszamy przedstawicieli firm startupowych do zgłoszenia swojego udziału i określenia potrzeb: gwarantujemy spotkania z przedstawicielami funduszy inwestujących w sektor life science. Przedstawicieli innych sektorów gospodarki – kooperantów, będziemy się starać zaprosić w miarę powtarzających się potrzeb.

LifeScience StartUp Scena odbywać się będzie w dniu 16 czerwca w połączeniu z konferencją IMPACT’16, która koncentruje się na Czwartej Rewolucji Przemysłowej i spowodowanych przez nią globalnych transformacjach technologicznych, społecznych i ekonomicznych. Edycja ta będzie miała na celu identyfikację wyzwań i szans stawianych przedsiębiorczości, systemowi innowacji i jego aktorom przez Czwartą Rewolucję Przemysłową. Stworzy ona również okazję do debaty nad wpływem, jaki przemiany te wywierają i będą wywierać na gospodarkę Polski i innych krajów w Europie Centralnej i Wschodniej.

Program 16 czerwca:
15:00 – 16:00 Prezentacje i panel dyskusyjny ZDROWIE, z udziałem ekspertów sektora life science, w tym zajmujących się finansowaniem innowacyjnych projektów. Celem sesji będzie omówienie aktualnych trendów w sektorze oraz przedstawienie potrzeb rynku z perspektywy sektora finansowego.  Panel „Zdrowie” będzie szukał odpowiedzi na pytania:

 • Postępy medycyny sprawiają, że żyjemy dłużej, ale czy na pewno lepiej?
 • Czy nadzieja na dłuższe życie niesie optymizm czy również nowe wyzwania – jakie?
 • Jakie czynniki będą odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu naszego zdrowia (lub nadziei na zdrowie).
 • Jakie szanse i jakie wyzwania dla przedsiębiorczości niesie ze sobą Czwarta Rewolucja?

16:00 – 17:30 Bilateralne spotkania i prezentacje innowacyjnych projektów.

 

Aby zgłosić swój udział w sesji prezentacji projektu należy zarejestrować się przez formularz na www.lifesciencestartup1606.evenea.pl

 

Oferta udziału w LifeScience StartUp Scena jest adresowana do osób związanych naukowo i zawodowo ze środowiskiem life science, które poszukują możliwości komercjalizacji innowacyjnych projektów lub rozwinięcia działającego już przedsięwzięcia biznesowego.

Kiedy?

16.06.2016, godz. 15.00

Gdzie?

Centrum Kongresowe ICE | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Zarejestruj się!

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem
Klaster LifeScience Kraków
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Tel. 12 297 46 05

Partner Strategiczny wydarzenia

 

Tagi: Klaster Lifescience Kraków, Lifescience startup

Rozpoczął się nabór do dziewiątej edycji programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to wyjątkowa okazja do zdobycia doświadczenia w instytucji wykonującej zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP.

Każdego roku o możliwość odbycia miesięcznego stażu w BBN ubiega się kilkaset osób z całej Polski. W ciągu minionych lat program stał się nie tylko formą nabywania kompetencji na tak wysokim szczeblu administracji państwowej, ale także dawał szansę młodym ludziom na rozpoczęcie kariery zawodowej.

Spośród przeszło setki dotychczasowych stażystów pięcioro pracuje obecnie w BBN, a wielu nadal utrzymuje kontakty z ekspertami Biura. Absolwenci otrzymują także propozycje zatrudnienia z innych instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Laureaci będą mieli możliwość pracy z analitykami BBN w wybranym przez siebie departamencie: Analiz Strategicznych, Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego oraz Archiwum. Studentom mieszkającym poza Warszawą, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapewni bezpłatne zakwaterowanie w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej.

Formularz aplikacyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.bbn.gov.pl/staze. Termin przesyłania aplikacji upływa 30 maja 2016 r.

Ruszyła już, jubileuszowa, X edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską z zakresu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej, marketingu terytorialnego i narodowego.

Atutem konkursu są atrakcyjne nagrody pieniężne, których łączna pula wynosi blisko 50 tys. zł oraz uroczysta oprawa gali finałowej.

Na prace konkursowe czekamy do 20 października br., a kartę zgłoszeniową wraz z objaśnieniami dotyczącymi konkursu można pobrać pod linkiem http://www.terazpolska.pl/pl/Zglos-prace

 

 

 

KONKURS TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ

TEMATYKA KONKURSU

WYDZIAŁ

HASŁA GŁÓWNE

HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE

·         EKONOMIA

·         FINANSE

·         STUDIA LOKALNE I REGIONALNE

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

·         INNOWACYJNOŚĆ

·         PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

·         KONKURENCYJNOŚĆ

·         rozwój i wspieranie przedsiębiorczości

·         konkurencyjność i innowacyjność polskich produktów, firm, branż i regionów

·         badania i rozwój

·         rozwój społeczno-ekonomiczny miast i regionów

·         umiędzynarodowienie polskiej Gospodarki

·         rynki finansowe a rozwój i konkurencyjność Polski

·         strategie rozwoju i strategie marketingowe miast i regionów

·         marka Polski, promocja kraju w świecie, jego regionów i produktów

·         SOCJOLOGIA

·         PSYCHOLOGIA

·         NAUKI SPOŁECZNE

·         FILOZOFIA

·         PRAWO I ADMINISTRACJA

·         KULTUROZNAWSTWO

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

·         LUDZIE

·         POTENCJAŁ

·         UWARUNKOWANIA

·         marka Polska, promocja Polski w świecie

·         wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie

·         dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji

·         instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju Polski (system prawny, sfera edukacji i nauki, instytucje wsparcia biznesu i in.)

·         marketing polskich miast i regionów

·         spójność społeczno-ekonomiczna Polski, społeczne i demograficzne wyzwania Rozwoju

·         rola kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego w rozwoju Polski

·         NAUKI POLITYCZNE

·         DZIENNIKARSTWO

·         STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

POLSKA W ŚWIECIE:

·         TOŻSAMOŚĆ

·         WIZERUNEK

·         PROMOCJA

·         promocja Polski w świecie

·         Polska w stosunkach międzynarodowych

·         działania marketingowe polskich miast i regionów

·         promocja kulturalna i naukowa (w tym zarządzanie w kulturze i nauce, promocja kształcenia, innowacyjności i kreatywności, promocja polskich osiągnięć naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w kraju i w świecie)

·         wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie

·         WYDZIAŁY ROLNICZE I DOTYCZĄCE OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

·         rozwój, konkurencyjność i promocja sektora rolno-spożywczego

·         produkty i specjalności regionalne

·         międzynarodowa konkurencyjność sektora rolno-spożywczego

·         rozwój obszarów wiejskich

·         ZARZĄDZANIE

·         MARKETING

PROMOCJA POLSKICH OSIĄGNIĘĆ, DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA

·         marka Polska, promocja Polski w świecie

·         działania marketingowe polskich miast i regionów

·         międzynarodowe sukcesy polskich branż i firm

·         dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji

·          skuteczność i efektywność strategii i narzędzi zarządzania i Marketingu

·         polskie branże/firmy/produkty flagowe, ich konkurencyjność, rozwój i promocja

·         TURYSTYKA

·         REKREACJA

·         SPORT

ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU

·         rozwój i promocja turystyki (w tym konkurencyjność oferty turystycznej, turystyczna marka regionów i miast Polski)

·         konkurencyjność i promocja polskiego sportu (w tym promocji Polski poprzez sport i promocja polskiego sportu)

·         produkty i specjalności regionalne


                                         

 

 

       

Emerging Markets Business Conference 2016 to V edycja największej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jednej z największych na świecie konferencji skupionych na rynkach wschodzących. Co roku prelegentami są czołowe postaci świata finansów, biznesu i prawa, liderzy polskiej sceny politycznej oraz znani delegaci z krajów wschodzących.

W tym roku Konferencja odbywa się w Giełdzie Papierów Wartościowych 24 czerwca.

Więcej informacji można uzyskać na fanpage’u https://www.facebook.com/EMBCwarsaw/

Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych, politycznych jak i prawniczych.

Więcej o EMBC https://www.facebook.com/EMBCwarsaw/?fref=nf

Ruszyła XI edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

 

Konkurs ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

 

Kto może wziąć udział?

Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2012 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

 

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

 • etyka biznesu
 • zagadienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • ład korporacyjny
 • innowacyjność społeczna w gospodarce
 • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym

 

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ: https://www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2016.pdf),
 • skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),
 • egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2016 roku

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl.

 

Konkurs został objęty patronatem honorowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzecznika Finansowego oraz patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

IBM zaprasza studentów Wyższej Szkoły Europejskiej na

OPEN DAY
18 MAJA
godz. 9-13
ul. Armii Krajowej 18 (sala Ameryka)

Fakty i mity o outsourcingu
Poznaj wartość rynkową swoich kompetencji

 • Czym zajmujemy się w IBM BTO
 • Ścieżki kariery w IBM
 • Które kompetencje liczą się na rynku
 • Program rozwoju "od absolwenta do specjalisty"
 • Programy stażowe w IBM
 • Spotkanie ze studentami którzy osiągnęli szczyty

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Pobierz plik (open_day_v3.jpg)open_day_v3.jpg

11 czerwca 2016 roku Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera organizuje Zjazd Absolwentów (godz. 17, ul. Westerplatte 11)

Program

Powitanie:  prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, rektor WSE

Program artystyczny:  Kiedy pasja staje się pracą. Kiedy praca staje się pasją - Joanna Żeber, Michał Futyra, absolwenci WSE

Grill, DJ:  wspólne biesiadowanie przy dobrym graniu

A także:  atrakcje dla dzieci


Absolwentów i Pracowników WSE prosimy o potwierdzenie przybycia do 6 czerwca 2016 e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 12 683 24/71/70.

Absolwentów pięknie prosimy o rozpowszechnienie informacji o Zjeździe wśród swoich Koleżanek i Kolegów ze studiów.

Polub X Zjazd Absolwentów WSE na facebooku!

 

 

 

CareerAngels zaprasza do udziału w konkursie na najlepiej przygotowane CV studentów 1., 2. i 3. roku studiów licencjackich.

Do wygrania:

 • 2-letni program coachingu kariery (program mentorski)
 • symulacje rozmów kwalifikacyjnych
 • warsztat dress code'u

Dodatkowo każde nadesłane CV zostanie ocenione przez naszych profesjonalistów, którzy przygotują krótki raport z informacją zwrotną.

Prześlij swoje CV w formacie .pdf na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 maja 2016!

Szczegółowe informacje na załączonym plakacie!

Załączniki:
Pobierz plik (CareerAngels_Konkurs.jpg)CareerAngels_Konkurs.jpg