Zapraszamy Was do udziału w konkursie na wizualizacje promujące równość szans kobiet i mężczyzn w biznesie. Przez wizualizacje rozumiemy dowolne techniki artystyczne: plakaty, grafiki, infografiki, animacje, filmy, komiksy, etc.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na przedstawienie zagadnień z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w pracy i jest w stanie go zaprezentować z zastosowaniem dowolnej techniki wizualnej.

W ramach konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody:
I miejsce - nagroda o wartości 3000 zł
II miejsce - nagroda o wartości 2000 zł
III miejsce - nagroda o wartości 1000 zł

Przyznawane będą także wyróżnienia.

 

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w publikacji dobrych praktyk w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn, jak również na wystawie tematycznej, która zostanie zorganizowana w 2019 r. 


Prace można składać w terminie od 1 l
ipca do 15 września 2018 r.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.rownoscwbiznesie.info/konkurs