Student Dzienny a Zaoczny: Kto Jest Lepszy dla Pracodawcy?


Decydując się na studia wyższe, możesz wybierać pomiędzy studiami dziennymi a zaocznymi.
Studenci dzienni uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku, głównie w godzinach
porannych, ale czasem także wieczorem. Muszą być dostępni przez cały tydzień. Natomiast
studenci zaoczni mają zajęcia głównie w weekendy, chociaż niektóre uczelnie organizują
również zajęcia popołudniowe.


Czas trwania i intensywność programu Studenci dzienni mają bardziej intensywny program
nauki, jednak zarówno tryb dzienny, jak i zaoczny trwają tyle samo: 3 lata na licencjat i 2 lata na
magistra. Studenci zaoczni często mają możliwość pracy na pełen etat, co bywa trudne dla
studentów dziennych.


Umiejętności Miękkie Studentów Dziennych Studenci dzienni rozwijają wiele umiejętności
miękkich, które są cenione na rynku pracy:


● Praca w zespole: Wykonywanie wielu zadań grupowych uczy współpracy.
● Rozwiązywanie konfliktów: Często pełnią role reprezentacyjne, negocjując z
wykładowcami.
● Organizacja pracy: Łączenie studiów z pracą wymaga świetnej organizacji.
● Samorozwój: Dostęp do licznych kursów i możliwość nauki języków obcych.
● Zarządzanie czasem: Muszą efektywnie planować naukę, często ucząc się wieczorami.
● Samodyscyplina: Godzenie pracy i studiów wymaga dużego samozaparcia.


Te umiejętności mogą się różnić w zależności od kierunku studiów – na przykład zarządzanie
kładzie nacisk na interdyscyplinarność, a pielęgniarstwo na konkretne umiejętności praktyczne.
Umiejętności Miękkie Studentów Zaocznych Studenci zaoczni także rozwijają cenne
umiejętności miękkie, które są doceniane przez pracodawców:


● Chęć rozwoju: Inwestowanie w swoją edukację świadczy o zaangażowaniu.
● Zarządzanie czasem: Doskonałe planowanie pozwala łączyć pracę ze studiami.
● Dbałość o atmosferę w zespole: Pracując na pełen etat, dbają o relacje w pracy.
● Komunikacja: Utrzymywanie prawidłowych relacji w zespole.
● Delegowanie zadań: Efektywne dzielenie obowiązków ułatwia łączenie pracy ze
studiami.


Wnioski Który tryb studiów jest lepszy? To zależy od potrzeb pracodawcy. Pracodawcy
poszukujący pracowników na pełen etat chętniej wybiorą studentów zaocznych. Studenci
dzienni mają większą szansę na pracę na pół etatu, szczególnie jeśli praca jest zdalna. Ważne
jest nie tylko posiadanie wiedzy teoretycznej, ale także doświadczenia zawodowego,
znajomości języków obcych i dodatkowych umiejętności. Warto poszukiwać ofert pracy
dostosowanych do trybu studiów.


Artykuł we współpracy z aplikuj.pl: https://www.aplikuj.pl/